Jumat, 08 Januari 2010

Menundukan Pandangan !!!

Diantara manfaat-manfaat menundukan pandangan adalah sebagai berikut,

 Menjernihkan hati

Menundukan pandangan dapat menjernihkan hati dari pedihnya kesedihan. Oleh karna itu, jika ada seorang yang suka mengumbar pandangannya, maka dia akan terus menderita dalam kesedihan.
Wahai orang yang senantiasa melempar anak panah pandangan, engkau terbunuh denagn pandanganmu sendiri yang tidak meleset

 Mebuat hati, mata, dan wajah bercahahya

Menundukan pandangan dapat menyebabkan hati mendapat cahaya dan senantiasa bersinar, begitu juga dengan mata, wajah, dan semua angota tubuhnya.
Sebagaimana Rasulalloh bersabda,
‘’Pandangan merupakan anak panah yang beracun dari panah-panah iblis, maka barang siapa yang menundukan pandangan dari kecantikan seorang wanita, maka Alloh akan memberikan cahaya di dalam haitnya.’’ (HR.Muslim)

 Mempunyai firasat yang jernih

Menundukan pandangan dapat menjadikan seorang hamba mempunyai firasat yang jernih, karna menundukan pandangan merupakan cahaya dan buah dari firasat. Sebagai mana ada yang mengatakan, ‘’Cermin hatimu tidak memperlihatkan kepadamu kebagusan hati. Sedangkan jiwa didalam hati itu selalu bernafas.’’

 Membuka pintu ilmu

Menundukan pandangan dapat membukakan pintu-pintu dan jalan ilmu bagi pelakunya. Alloh memudahkan hamba tersebut untuk mendapatkan ilmu, karna hatinya bercahaya.

 Menguatkan hati

Menundukan pandangan dapat menyebabkan seorang hamba mendapatkan kekuatan, ketetapan, dan ketabahan hati. Dan menjadikan seorang hamba mempunyai kekuatan kepandaian dan kekuatan berhujah (beralasan). Dalam sebuah atsar (perkataan sahabat) dikatakan, Sesungguhnya orang yang menyelisihi hawa nafsunya akan membuat setan takut, ketika melihat bayang-bayangnya.

 Menjadikan hati senantiasa bahagia

Menundukan pandangan dapat menyebabkan pelakunya merasakan kesenagan, kebahagiaan, dan kenikmatan serta rasa lapang yang lebih besar daripada mengumbar pandangan.

 Melepaskan pelakunya dari tawanan setan

Menundukan pandangan dapat membebaskan pelakunya dari taawanan syahwat, karna sesungguhnya tawanan sejati itu adalah orang yang terikat dengan nafsu dan syahwatnya.

 Menutup pintu-pintu neraka jahannam

Menundukan pandangan juga bisa menutup pintu-pintu neraka nahannam, karna mengumbar pandangan adalah pintu syahwat yang selalu mendoron manusia untuk melaksanakan keinginan syahwat tersebut.

 Menguatkan akal

Menundukan pandangan juga dapat menguatkan akal, menambah wawasan dan mengokohkan pemikirannya. Karna sesungguhnya mengumbar pandangan menghasilkan kebodohan dan membuat seorang tidak bisa berpikir dengan baik.
Manusia yang paling berakal ialah, manusia yang tidak melakukan dosa, sehingga dapat memikirkan hasil apa yang akan dipetik.

 Menjernihkan hati dari mabuk syahwat

Menundukan pandangan dapat menjernihkan hati dari mabuk syahwat, serta jeratan kelalaian. Kerna sesungguhnya, mengumbar pandangan pasti akan melalaikan ALLOH serta kampung akhirat. ALLOH berfirman,
‘’demi umurmu (Muhammad), sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukkan (kesesatan).’’ (Al-Hijr:72)

‘’Wallohu’alam’’
Dikutip dari kitab Raudlatul Muhibbin
Karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar